Соңғы жаңалықтар

Биылғы жылы ШУОТ-Б микропроцессорлық басқарумен оперативті ток шкафтарының сериялық шығарылуы игерілді

Жедел токпен басқару шкафы (ШУОТ-Б) қоректендіру желісі ажыратылған жағдайда тұрақты токта жұмыс істейтін құрылғы электр жабдықтарының шалыс істеуінен қорғау және электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін арналған.

КСО сериялы 20 кВ кернеумен комплектілі тарату құрылғысы өндіріске жіберілген

2014 жылдан КСО2-20 сериялы комплектілі тарату құрылғысы өндірісі реттеліп, 24кВ дейінгі ең үлкен жұмыс кернеумен 50Гц жиілікпен айнымалы токта электр энергиясын тарату желілерінде қолдану үшін арналған.

Тау-кен-шахта құрылғысының сериялық өндірісі ретке келтірілді

2013 жылдан тау-кен-шахта құрылғысының өндірісі ретке келтірілді: ПРН, ВРН, ВАРП, ПВРН тау-кен өндірісі кәсіпорындары шахталары мен рудниктері үшін арналған.

КСО сериялы 20 кВ кернеумен комплектілі тарату құрылғысы өндіріске жіберілген

2014 жылдан КСО2-20 сериялы комплектілі тарату құрылғысы өндірісі реттеліп, 24кВ дейінгі ең үлкен жұмыс кернеумен 50Гц жиілікпен айнымалы токта электр энергиясын тарату желілерінде қолдану үшін арналған.

 

Құрылғының айрықша ерекшеліктері:

 

Сапасы. Ұяшықтар қазіргі комплектілейтін сапалы материалдардан дайындалады.

 

Элегазды айырғыш-ажыратқыштар және күштік, вакуумдық, «элегаздық» айырғыштар есебінен ұяшықтардың габаритті өлшемдері кішірейтілген.

 

Қызмет көрсетудің ұзақ мерзімі. Ұяшықтарды өндіру мырыш болатпен жүзеге асырылады. Сыртқы элементтері атмосфералық және механикалық әсерлерге жоғары тұрақтылығы бар ұнтақ жабындымен боялады. Корпусты дайындауда пісіріп біріктірулер қолданылмайды, бекітулер бекіткіштер мен болтты біріктірулер арқылы жүзеге асырылады.

 

Монтаждау мен пайдалануда қарапайымдылығы мен қолайлылығы. Біржақты қызмет көрсету ұяшығы оларды қабырғаға орнату мүмкіндігімен көрсетілген. Сақтандырғыштардың индикаторлары мен кабельдерін Көзбен бақылау үшін кабель бөліктерінің есіктері бақылау терезелерімен жабдықталған.

 

Абсолютті қауіпсіздік. Қауіпсіздік конструктивті шешімдермен қамтамасыз етіледі, сонымен қатар қызметкердің жаңылыс әрекеттерінің алдын алуға ойластырылған блокадалау жүйесімен. Шкаф ішінде апат шығуда доғалы әрекеттерге жоғары тұрақтылыққа ие, ол шығынды төмендетуге жағдай жасайды және электр доғасы әсерінен қызметкерді сенімді қорғайды.