Соңғы жаңалықтар

Биылғы жылы ШУОТ-Б микропроцессорлық басқарумен оперативті ток шкафтарының сериялық шығарылуы игерілді

Жедел токпен басқару шкафы (ШУОТ-Б) қоректендіру желісі ажыратылған жағдайда тұрақты токта жұмыс істейтін құрылғы электр жабдықтарының шалыс істеуінен қорғау және электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін арналған.

КСО сериялы 20 кВ кернеумен комплектілі тарату құрылғысы өндіріске жіберілген

2014 жылдан КСО2-20 сериялы комплектілі тарату құрылғысы өндірісі реттеліп, 24кВ дейінгі ең үлкен жұмыс кернеумен 50Гц жиілікпен айнымалы токта электр энергиясын тарату желілерінде қолдану үшін арналған.

Тау-кен-шахта құрылғысының сериялық өндірісі ретке келтірілді

2013 жылдан тау-кен-шахта құрылғысының өндірісі ретке келтірілді: ПРН, ВРН, ВАРП, ПВРН тау-кен өндірісі кәсіпорындары шахталары мен рудниктері үшін арналған.

КСО2-10 камераларын құрастыру
Біржақты қызмет көрсету құрамалы камералары 10(6)кВ кернеумен комплектілі жабық тарату құрылғылары үшін арналған. Қалалық электр желілерінің трансформаторлық және тарату қайта құрулары кіші стансаларында, азаматтық арналған нысандар мен инфрақұрылымында, жаңа құрылыстарда, кеңейтуде қолданылады.
КМУ-1 сериялы комплектілі тарату құрылғысы
КМУ-1 сериялы комплектілі тарату құрылғысы шкафтары 2х40(63) мВА кіші стансаның РУ-10кВ комплектілеуі үшін қолайлы.
К104-КФ сериялы комплектілі тарату құрылғысы
К104-КФ сериялы комплектілі тарату құрылғысы шкафтары комплектілі жабық тарату құрылғылары үшін арналған, сонымен қатар К-59 напряжением үшфазалы айнымалы токта 10(6) кВ кернеумен К-59 типті сыртқа орнату тарату құрылғыларында.
К104-КФ сериялы шкафтарын құрастыру
К104-КФ сериялы қазіргі КРУдомалатып шығаруды орындауда сенімді вакуумды айырғыштар мен комплектілейтін әлемдік өндірушілерде қолданылады.